IBB-LOGO

הזנחת החינוך הפיננסי בישראל

החינוך הפיננסי בישראל נמצא במצב לא טוב. זו לשון המעטה, כי ברוב מוסדות החינוך הציבוריים, החינוך הפיננסי כלל לא קיים. מי אשם בכך שהילדים שלנו גדלים לתוך מערכת כלכלית מורכבת ומסובכת כשאין להם מושג איך להתנהל באופן כלכלי נכון? מי נושא באחריות לכך שאנחנו לומדים מאוחר מדי מה זה ריבית או מהי משכנתה?

לכאורה נדמה שהאחראית על החינוך הפיננסי היא מערכת החינוך, אבל למעשה זו אחריות משרד האוצר דווקא. כך הוחלט עוד ב-2005 במסגרת רפורמת בכר. שנים אחר כך, ב-2011, אפילו התקבלה החלטת ממשלה לפיה רשות שוק ההון, הביטחון והחיסכון (שכונתה אז 'אגף שוק ההון במשרד האוצר') תגביר את החינוך הפיננסי בישראל.

אבל מה קרה מאז? מעט מאוד: לדברי יו"ר הרשות, משה ברקת, הרשות נאלצה להגדיר סדרי עדיפויות בתקציב שעמד לרשותה, והחינוך הפיננסי פשוט דורג נמוך מדי ברשימה. אמנם כן התבצעו פה ושם פעילויות נקודתיות בנושא – אבל בסופו של דבר החינוך הפיננסי בישראל הוזנח בגלל מחסור בתקציב. פשוט אין די כסף כדי לממן שיעורי חינוך פיננסי.. נכון שזה נשמע כאילו מישהו ממקבלי ההחלטות על התקציב יכול היה להיעזר בכמה שיעורי חינוך פיננסי?

הפיצו את הבשורה לעולם...

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
IBB

IBB

תוכן עניינים

הפיצו את הבשורה לעולם...

פוסטים אחרונים

  • עדיין אין תגובות
  • הוספת תגובה