IBB-LOGO

סירוב משכנתה

הבנק לא רוצה לתת משכנתה? יש אפשרויות נוספות!

רוב הישראלים מתקשים לממן רכישת דירה בכוחות עצמם ולפיכך נאלצים לבקש משכנתה מן הבנק. אלא שבמקרים רבים הבנק לא ממהר לאשר את ההלוואה. מה עושים במקרה כזה? פונים למקורות חוץ בנקאיים

 

משכנתה היא מוצר שנמכר על ידי הבנק, ומחירו הוא הריבית שהלווה משלם. לכאורה יש לבנק אינטרס לתת משכנתה לכל המעוניין בכך משום שכך הוא מרוויח את תשלום הריבית – אולם בפועל בנקים יכולים לסרב לבקשות משכנתה מסיבות שונות. יתכן למשל שלמבקש המשכנתה יש היסטוריה בעייתית עם הבנק מבחינת החזרי הלוואות קודמות או מספר חריג של צ'קים שחזרו. במקרים אחרים יתכן שהבנק יסרב לבקשת משכנתה עקב חשש לאי עמידה של הלווה ביכולת ההחזר בגלל הכנסה נמוכה או לא יציבה.

יש גם מקורות חוץ בנקאיים

לבנקים אולי יש תדמית של מקורות בלעדיים למשכנתאות, אבל האמת שיש מקורות נוספים בשוק הזה. חברות ביטוח, למשל, או חברות פרטיות בעלות היתר למתן משכנתאות ממשרד האוצר. לכל המקורות החוץ-בנקאיים יש שלושה דברים במשותף:

ראשית, לרוב פשוט יותר לקבל מהן משכנתה משום שהן מסתכלות על המאפיינים האישיים של המבקש באופן מקל יותר.

שנית, מקורות מימון חוץ בנקאיים בדרך כלל מציעים למבקשי המשכנתאות תנאים טובים יותר מבחינת תמהיל המשכנתה, פריסת התשלומים או משך תקופת ההחזר.

ושלישית, וגם את זה חשוב לומר, כמעט תמיד הריבית עבור המשכנתה במקורות חוץ בנקאיים תהיה גבוהה יותר מאשר בבנקים. כלומר, המשכנתה למעשה "יקרה" יותר.

אז ממי כדאי לבקש?

תלוי. הדבר הפשוט ביותר הוא לבקש משכנתה מבנק כלשהו, ולאו דווקא הבנק שבו מתנהל החשבון. אם הבקשה תאושר, סביר להניח שהריבית תהיה אטרקטיבית יותר מאשר במקורות חוץ בנקאיים. יחד עם זאת, במקרים מסוימים יתכן שעדיף לקחת משכנתה דווקא ממקור חוץ בנקאי – למשל אם השיקול החשוב יותר הוא פריסת התשלומים, שעשויה להיות נוחה יותר מאשר בבנק.

וכמובן, היתרון הגדול ביותר של לקיחת משכנתה ממקורות שאינם בנקאיים הוא העובדה שגם מי שקיבל סירוב מן הבנק עדיין יכול להמשיך לחלום על דירה משלו. גם אם זה יעלה מעט יותר, לפחות תהיה לו קורת גג משלו.

הפיצו את הבשורה לעולם...

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
IBB

IBB

תוכן עניינים

הפיצו את הבשורה לעולם...

פוסטים אחרונים

  • עדיין אין תגובות
  • הוספת תגובה