יום: 1 בינואר 2022

ינו 01
החשמל הביתי צפוי להתייקר בכ-5%

למרות התחזיות האופטימיות על חשמל זול יותר בזכות מאגרי הגז הטבעי, בקרוב החשמל צפוי…