יום: 11 בפברואר 2022

פבר 11
הקורונה הרגילה אותנו להזמין אוכל הביתה

מגיפת הקורונה, על הווריאנטים השונים שלה, נמצאת איתנו כבר שנתיים – ומשלוחי האוכל הביתה…