IBB-LOGO
תיאור בית העסק

מחושבים הוקמה כחלק מחזון להפוך את כלכלת המשפחה לנגישה יותר, כלכלית ומחושבת יותר. בסביבה הכלכלית של ימינו משפחה ללא עוגן כלכלי לא תצליח להתקיים ברווחה ותמצא עצמה בבלבול ובחוסר איזון תמידי. במחושבים אנו מאמינים בכלכלת משפחה נכונה , יציבה ומחושבת מהשקל הראשון עד האחרון.

וידאו
  • עדיין אין תגובות
  • הוסף ביקורת