IBB-LOGO

התאוששות ישראל מהקורונה

לישראל יקח יותר זמן להתאושש מהקורונה לעומת יתר מדינות ה-OECD

על פי נתוני דו"ח מיוחד של ה-OECD נראה כי מדינת ישראל היא אמנם אחת מן הראשונות בעולם להתאושש מבחינה בריאותית ממשבר הקורונה, אבל מבחינה כלכלית היא ככל הנראה תפגר מאחור.

ארגון המדינות המפותחות, ה-OECD, פרסם לאחרונה תוצאות סקר שנערך בפתח הרבעון האחרון של 2020 ובחן נושאים מהותיים כמו כלכלה, בריאות וביטחון פיננסי בקרב אזרחי המדינות החברות בו. מן התוצאות עולה כי מבחינה כלכלית ישראל סבלה מנזקים חמורים יותר ביחס לממוצע של ב-OECD, מה שעשוי לאותת על משך זמן ארוך יותר שיקח לנו להתאושש.

השוואה עגומה בין ישראל ליתר המדינות

אחד הנושאים הבוערים בשנה האחרונה היה הפגיעה במעגל התעסוקה, כאשר רבים איבדו את מקומות עבודתם או יצאו לחל"ת לתקופה בלתי ידועה. תופעה דומה התרחשה במדינות נוספות, אולם בעוד הממוצע בהן הוא 44%, בישראל 62% דיווחו על פגיעה משמעותית בעבודתם.

נושא כאוב אחר היה סגירת מערכת החינוך שחייבה הורים רבים, גם אם המשיכו לעבוד כרגיל, לקחת חופשה ממקום עבודתם כדי להישאר עם הילדים בבית. 35% מן ההורים, ליתר דיוק, לעומת כ-16% ב-OECD.

נתונים מדאיגים נוספים: 43% מן הישראלים דיווחו כי הקורונה פגעה בהם או בבני ביתם פיזית או נפשית (בהשוואה לממוצע של 34% ב-OECD); 78% דיווחו כי הם מודאגים מן המצב בשנתיים הקרובות (לעומת 67% ב-OECD), ו-81% ציינו כי הממשלה לא עשתה מספיק בתקופת המשבר (לעומת 68% ב-OECD).

המשמעות: משך התאוששות ארוך יותר

מבחינה בריאותית אנחנו במצב מצוין יחסית ליתר מדינות ה-OECD, הודות למבצע החיסונים המוצלח של החודשים האחרונים. מבחירות רבות אחרות, אנחנו במצב פחות טוב, בלשון המעטה.

לקראת סוף 2020 העריכו ב-OECD כי הצמיחה בישראל באותה שנה תסתכם ב-2.25% בלבד לעומת צמיחה עולמית בגובה 4.25%. תחזיות הארגון בנושא ההתאוששות הכלכלית של ישראל לעומת שאר העולם בדצמבר שחלף היו קודרות כבר אז ועמדו על בין שנה אחת לשלוש שנים של התאוששות; אולם לאור הנתונים שעולים מן הדו"ח, יתכן שתקופה זו תתארך אפילו יותר.

הפיצו את הבשורה לעולם...

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
IBB

IBB

תוכן עניינים

הפיצו את הבשורה לעולם...

פוסטים אחרונים

  • עדיין אין תגובות
  • הוספת תגובה