IBB-LOGO

מיתב ושיטת המצליח

מיתב גובה חובות לאחר 7 שנים. שיטת מצליח?

ל-'ע.ב' (שם מלא שמור במערכת) הגיע מכתב דרישה לתשלום חוב ע"י "מיתב תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ" מחודשים פברואר, מרץ, אפריל 2014 על סה"כ 270 ש"ח.
מעבר לכך שלא ברור מדוע לא פעלו במחלקת הגביה במשך כל התקופה הזו, שכן זוהי ההודעה הראשונה שקיבל 'ע.ב' ו"מיתב תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ" לא המציאו מסמכים על פניה בכל תקופה הזו, הדבר ההזוי ומקומם עוד יותר ש-'ע.ב' לא היה שוכר הנכס באותה תקופה. אבל את "מיתב זה לא מעניין".

חוק התיישנות

רגע לפני שאנחנו נכנסים לפרטי המקרה ועל ההוכחות שהוצגו "למיתב" ש-'ע.ב' לא היה כלל שוכר הנכס באותה תקופה ויש ברשותם את פרטי השוכר הנכון לאותה תקופה, נשאלת השאלה האם אין חוק התיישנות לאחר 7 שנים?
במידה והרשויות היו כאזרח מן השורה, היו צריכים לתבוע את החוב בבית המשפט ושם היה ניתן לטעון על חוק ההתיישנות. אבל הם נהנים ממעמד מיוחד ולכן בחלוף 15 יום מדרישת התשלום יכולים הם בפועל להתחיל בהליכי גביה מנהלית הכוללים עיקולים שונים (קרקעות, משכורות וכיו"ב).
אז חשבתם שאתם צריכים לשמור מסמכים 7 שנים? תחשבו שוב.
נחזור למקרה:

אני לא שוכר הנכס

למזלו (?) של 'ע.ב' ברשותו מסמכים אשר מוכיחים כי כבר בשנת 2013 הוא עזב את הנכס המדובר ובמקומו נכנס שוכר אחר. למעשה, לא מדובר ב"סתם מסמך" אלא במסמך הצהרה על החלפת מחזיקים בגין השכרה של "מיתב" חתומה ע"י 'ע.ב.' השוכר היוצא, השוכר הנכנס ובעל הנכס עם כל הפרטים הדרושים כולל פרטים אישיים ופרטי העסקים (ח.פ).
כאשר התאריך המצוין בהצהרה הינו 2013!

הפניה למיתב

'ע.ב' פנה לנציגי "מיתב" תוך הסבר והצגת "הצהרת החלפת מחזיקים". הנציג, הבהיר ל-'ע.ב' כי יש בידם את המסמך אך לטעתנו את המסמך הם קיבלו בחודש יוני 2014 ואין להם אפשרות לשנות תאריכים ולכן על 'ע.ב' לשלם את החוב.
נניח וכך המקרה (לטענת 'ע.ב' את המסמכים הכוללים בין היתר העתק שכירות וקריאת מים וכד' העביר באופן אישי לנציגים ב"מיתב"), יש ברשותכם את הפרטים וההוכחה ש-'ע.ב' לא היה שוכר הנכס באותה תקופה ואת פרטי שוכר הנכס הנכון. אם כך, ישנן שאלות רבות שצריך לשאול, כגון:
– היכן הייתם 7 שנים ויותר?
– האם חוסר יכולת מערכתית כמו שינוי תאריך הנה הצדקה להתנהלות קלוקלת שכזו?
– אתם מודים שיש ברשותכם מסמכים אשר מוכיחים כי 'ע.ב' אינו בעל החוב לתקופה זו. מדוע אתם דורשים תשלום חוב מהאדם שאתם יודעים שאינו השוכר?

אז מה עושים?

לדענו ככל הנראה, רובם של האנשים ובמיוחד כאשר מדובר בסכום "קטן" יחסית יעדיפו לשלם וזאת על מנת להמנע מהליכי גביה של הרשות ו\או התעסקות של זמן רב מול הרשות.
'ע.ב' לעומת זאת בוחר לפעול כנגד. פניה אלינו הנה פעולה אחת מיני רבות שהוא מתכוון לבצע. 
"זה מקומם אותי ממש" ציין 'ע.ב'. "זה אומנם נשמע סכום קטן וחבל על הזמן והעצבים, אבל אני חושב על אנשים מבוגרים או על כאלה שאין להם יכולות לבזבז על כך זמן מסיבות כאלה ואחרות ונכנעים לדרישת התשלום למרות שהם אינם בעלי החוב או לחילופין לא בעלי מסמכים להצגה על תשלום בעקבות זמן רב שחלף ואני מרגיש אני נלחם גם את המלחמה שלהם".

הפיצו את הבשורה לעולם...

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
IBB

IBB

תוכן עניינים

הפיצו את הבשורה לעולם...

פוסטים אחרונים

  • עדיין אין תגובות
  • הוספת תגובה